Služby

Zabýváme se činností a službami pro obyvatele i podnikající fyzické a právnické osoby v oboru požární ochrany.

Jedná se o tyto činnosti:
Kontroly, údržba a opravy všech druhů hasicích přístrojů.
Kontroly a drobné opravy, příp. dodání souvisejícího materiálu požárních vodovodů.
Prodej všech druhů hasicích přístrojů.
Plnění lahví oxidem uhličitým, tlakové zkoušky lahví k dopravě plynů a jejich prodej.

Vše provádíme s dodržením vyhlášky č. 246/01 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhlášky o prevenci) a ČSN, ISO 11602-1 až 3 Požární ochrana - přenosné a pojízdné hasicí přístroje. Dále též s ohledem na technické řešení požární bezpečnosti stavby a podle normativních požadavků zejména ČSN 730873.